कर्मचारी विवरण २०७३

  Read More

वि नि र स्रोतव्यक्ति विवरण

  Read More

शिक्षक सम्बन्धि विवरण

 

मकवानपुर जिल्लामा कार्यरत प्रथम श्रेयीका श्रद्धेय शिक्षक तथा अन्य सम्पुर्ण शिक्षक विवरण संलग्न गरी प्रकाशन गरिएको छ।

Read More